Alkohol i papierosy

Alkohol i papierosy to najlepsze materiały profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych poruszające temat tych szkodliwych używek. Alkohol, papierosy, picie szkodliwe, picie ryzykowne, bierne palenie, FASD oraz FTS  i DDA  – to tematy, które poruszamy, mówiąc prostym językiem o sprawach trudnych.

Materiały Alkohol i papierosy poruszają poważne problemy w nowoczesny, otwarty i pozytywny sposób. Mówią prostym językiem, nie uciekając od trudnych kwestii.

Alkohol i papierosy - kup na sztuki lub w pakiecie i sprawdź!

Alkohol i papierosy to skuteczne i atrakcyjne materiały profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych poruszające temat alkoholu i papierosów.

POZNAJ MATERIAŁY ALKOHOL I PAPIEROSY 

W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka. Nie piję alkoholu. Chronię dziecko przed FASD. Nie palę papierosów. Chronię dziecko przez FTS

(FORMAT DL HARMONIJKA)

OPIS MATERIAŁU: Ulotka profilaktyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych wyjaśnia, czym jest FASD (Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu) oraz FTS (Płodowy Zespół Tytoniowy). Zachęca, aby w ciąży kobieta nie paliła papierosów oraz nie piła alkoholu. Informuje o konsekwencjach zdrowotnych dla dziecka, którego mama piła alkohol lub paliła papierosy w ciąży. Porusza temat biernego palenia i jego negatywnych konsekwencjach.

ZASTOSOWANIE: Ulotkę profilaktyczną można przekazać przychodniom zdrowia, aptekom, szkołom rodzenia, szkołom, parafiom. Ulotkę może wręczyć lekarz podczas konsultacji z pacjentką. Materiał może stanowić uzupełnienie zajęć dotyczących planowania rodziny prowadzonych np. podczas zajęć w szkołach, spotkaniach z psychologiem, w parafiach. Przekazać pielęgniarkom w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nie eksperymentuję. Alkohol i papierosy to trucizna!

(FORMAT DL HARMONIJKA)

OPIS MATERIAŁU: Ulotka profilaktyczna dla młodzieży wyjaśnia, czym jest alkohol oraz w jaki sposób wpływa na organizm człowieka. Dostarcza rzetelnych informacji o negatywnym działaniu substancji chemicznych, które znajdują się w papierosach i e-papierosach. Porusza temat biernego palenia.

ZASTOSOWANIE: Ulotkę profilaktyczną można przekazać uczniom w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęciach dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, podczas pogadanek o uzależnieniach. Rozdysponować w szkole podczas np. Dnia bez papierosa.

Alkohol i uzależnienie. Kiedy zaczyna się picie szkodliwe?

(FORMAT DL HARMONIJKA)

OPIS MATERIAŁU: Ulotka profilaktyczna dla dorosłych wyjaśnia, czym jest picie ryzykowne oraz picie szkodliwe. Uświadamia, w jakich proporcjach występuje w winie, piwie czy wódce tzw. porcja czystego alkoholu. Podpowiada, gdzie szukać pomocy, gdy tracimy kontrolę nad piciem alkoholu. Namawia do regularnych badań profilaktycznych. Porusza temat DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

ZASTOSOWANIE: Ulotkę profilaktyczną można przekazać przychodniom zdrowia, aptekom. Może leżeć na stoliku w poczekalni Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Materiał warto rozdysponować podczas zajęć z młodzieżą ponadgimnazjalną dotyczącą profilaktyki alkoholowej i zdrowotnej.

 

Ile kosztuje palenie? Nikotyna to trucizna!

(FORMAT DL HARMONIJKA)

Alkohol i papierosy - Ile kosztuje palenie? Nikotyna to trucizna

OPIS MATERIAŁU: Karta pracy dla młodzieży wyjaśnia na prostych ćwiczeniach koszty (zdrowotne i finansowe) palenia papierosów. Zachęca, aby odłożone lub zarobione pieniądze przeznaczyć na zdrowsze cele, np. na rozwijanie naszego hobby, marzenia, oszczędności.

OPIS MATERIAŁU: Kartę pracy przekazać uczniom w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęciach dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, podczas pogadanek o uzależnieniach. Materiał może stanowić też świetne uzupełnienie lekcji związanej z przedsiębiorczością i planowaniem domowego budżetu. Rozdysponować w szkole podczas np. Dnia bez papierosa.

Palisz ty palę ja. Bierne palenie

(FORMAT B3)

OPIS MATERIAŁU: Plakat dla dorosłych wyjaśniający, czym jest bierne palenie. Informuje, jak bierne palenie wpływa negatywnie na innych ludzi. Namawia, by nie palić papierosów przy dzieciach i kobietach w ciąży.

ZASTOSOWANIE: Wywiesić w Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Pomocy Rodzinie, na stoisku podczas festynów, gdzie promowany jest samorząd, w szkołach, aptekach, przychodniach.

W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka. Nie piję alkoholu. Chronię dziecko przed FASD. Nie palę papierosów. Chronię dziecko przez FTS

(FORMAT B3)

OPIS MATERIAŁU: Plakat dla dorosłych z czytelnym przekazem zachęcającym do niespożywania alkoholu oraz palenia papierosów w ciąży. Informuje, czym jest FASD oraz FTS.

ZASTOSOWANIE: Wywiesić w przychodni, aptekach, szpitalach, szkole rodzenia, szkole ponadgimnazjalnej. Przekazać pielęgniarkom w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nie, dziękuję, nie śmierdzę!

(FORMAT B3)

OPIS MATERIAŁU: Plakat dla młodzieży z pozytywnym hasłem profilaktycznym zniechęcającym dzieci i młodzież do palenia papierosów.

ZASTOSOWANIE: Wywiesić w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, świetlicach środowiskowych.

Nie eksperymentuję. Nie piję, nie palę!

(FORMAT B3)

OPIS MATERIAŁU: Plakat dla młodzieży z pozytywnym hasłem profilaktycznym zniechęcającym dzieci i młodzież do palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Uświadamia, że nie warto tracić pieniędzy i zdrowia na alkohol i papierosy.

ZASTOSOWANIE: Wywiesić w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, świetlicach środowiskowych.

Certyfikaty dla szkół i placówek oświatowych

(FORMAT A4)

OPIS MATERIAŁU: Wyróżnienie dla jednostki, która prowadzi działania prozdrowotne.

ZASTOSOWANIE: Certyfikat można powiesić w gablotce szkolnej przy wejściu do szkoły lub obok sekretariatu. Jest to czytelny znak dla rodziców, że szkoła bierze udział w inicjatywach prozdrowotnych swoich uczniów.

Alkohol i papierosy – audycje edukacyjne dla nauczycieli

OPIS MATERIAŁU: Kilkuminutowe audycje dla młodzieży i dorosłych. Poruszają temat szkodliwości alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka.

ZASTOSOWANIE: Audycje profilaktyczno-edukacyjne są świetnym uzupełnieniem zajęć prowadzonych w szkołach, świetlicach dotyczących profilaktyki zdrowotnej – nikotynowej i alkoholowej. Ze względu na swoją krótką formę, można je użyć podczas 45 min. lekcji. Audycja może zainicjować dyskusję. Warto je użyć również podczas pedagogizacji rodziców prowadzonych w szkołach.

Alkohol i papierosy – scenariusze zajęć dla nauczycieli

OPIS MATERIAŁU:  Zawiera obszerne scenariusze zajęć skierowane do młodzieży i dorosłych, poruszające temat szkodliwości alkoholu i palenia papierosów.

ZASTOSOWANIE: Przekazać psychologom, nauczycielom, pedagogom realizującym w szkołach i placówkach oświatowych program profilaktyczny i prozdrowotny.

SPRZEDAŻ NA BIEŻĄCO

Alkohol i papierosy - kup na sztuki lub w pakiecie i sprawdź!

KONTAKT:

MAIL: tomasz.bednarek@sklepikztu.pl

KOM.: 501 187 460

TEL. 61 855 33 81

FAKS: 61 855 33 83

Partnerzy 2001 – 2014: