Zdrowe drzewo na 100%
Marcinowice, woj. dolnośląskie

„Natura bez zanieczyszczeń!, to hasło przyświecało obchodom kampanijnego Dnia Ziemi w SP im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach. - Klasy dostały za zadanie wykonanie drzewa, które nie byłoby zagrożone skutkami niszczycielskiej działalności człowieka - opowiada pedagog Magdalena Tymińska.

Akcję dotyczącą obchodów Dnia Ziemi zorganizowano 16 września w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł . Przed młodymi uczestnikami postawiono interesujące zadanie: Wykonanie drzewa, które nieskażone było zanieczyszczeniami, śmieciami, spalinami. - Odbyła się także dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób możemy zadbać o naturę. Uczniowie wykonali niezwykle ciekawe prace, które można było podziwiać na wystawie - wspomina pani Magdalena.

 

Partnerzy 2001 – 2014: